BIO


LENA ACHTELIK
lenalcze@gmail.comUrodzona w 1989 roku, mieszka i pracuje w Katowicach.
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach; dyplom z wyróżnieniem w 2016 roku w Pracowni Grafiki Książki dr. hab. Bogny Otto-Węgrzyn (aneks w Pracowni Druku Wklęsłego i w Pracowni Malarstwa). Stypendystka programu Erasmus+ w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii (Belgia, 2014/2015).

WYKSZTAŁCENIE:
• 2011 - 2016
Jednolite Studia Magisterskie: grafika warsztatowa
Wydział Artystyczny, Akademia Sztuk Pięknych / Katowice
• 09.2014 - 02.2015
Master degree: grafika warsztatowa, w ramach programu Erasmus +
Królewska Akademia Sztuk Pięknych/ Antwerpia, Belgia
• 2008 - 2011
Studia licencjackie: historia, specjalizacja nauczycielska
Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski / Katowice

Wystawy indywidualne:

- „Biała sekcja”, Galeria Ateneum w Katowicach (2017)
-„Tajemniczy ogród VII”, Galeria Pojedyncza, GCK w Katowicach (2016);
-,,Osteologia”, Klakier Gallery w Katowicach (2014).
- „Aeternitas”, pracownia Agnieszki Marcińczak w Bytomiu (2014)
- „Seans sprytystyczny”, Galeria pod Łukami w Katowicach (2014)

Udział w wystawach zbiorowych (wybór):

-,,Instynkt lalki” wystawa dedykowana Hansowi Bellmerowi, Muzeum Historii Katowic (2013)
- ,,Adaptery”, Dom Oświatowy Biblioteki Śląskiej, Katowice (2013)
- Wystawa konkursowa 4 edycji „Książka dobrze zaprojektowana – zacznijmy od dzieci”, Rondo Sztuki, Galeria +, Katowice (2014)
- XV Międzynarodowe Biennale Małych Form Graficznych i Ekslibrisu, Muzeum Miejskie w Ostrowie Wielkopolskim (2014)
-,,Inspiracje literackie”, MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (2014/2015)
- ‚’Starterprijs”, Ogród zimowy Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii (Belgia, 2014)
- ,,Skupienie”, Galeria Łazienna, Poznań (2015)
- „Figurama 2015”, Seul (Południowa Korea) Plzen, Kuks (Czechy) Wrocław (2015)
- 4 Międzynarodowe Biennale Miniatur Graficznych, Biblioteka Aleksandryjska, (Egipt 2015)
- Student Art Festiwal - sSAFka, Akademia Muzyczna w Katowicach (2015)
- XXV Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku, Muzeum Zamkowe w Malborku (2015)
- Międzynarodowa Wystawa Grafiki ROC, Narodowe Muzeum Sztuk Pięknych na Tajwanie (2016)
- „Błysk”, Rondo Sztuki, Katowice (2016)
- wystawa konkursowa Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch, Warszawa (2016)
- 9 Miedzynarodowe Triennale Małych Form Graficznych “Vilnius 2016”, Graphic Art Centre gallery “Kairė–dešinė”, Wilno (Litwa, 2016)
- Program Najlepszy Dyplom – Grafika. Uczeń i jego promotor, Stowarzyszenie Międzynarodowe Treinnale Grafiki w Krakowie (2016)
- 10 Biennale Grafiki Studenckiej, Galeria Arsenał w Poznaniu (2017)
-XXVI Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu Współczesnego w Malborku, Muzeum Zamkowe w Malborku (2017)
-16 Międzynarodowe Triennale Małych Form Graficznych, Galeria Miejska w Łodzi (2017)
- „No problem”, Galeria Potencja, Kraków (2017)
- „Obrazy z natury”, Stacja Artystyczna Rynek w Gliwicach (2017)
- „Widziadła”, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie (2017)
- Biennale Malarstwa „Bielska Jesień”, BWA Bielsko-Biała (2017)


Publikacje:
-„Aura przeszłości” w międzynarodowym magazynie fotograficznym,,Doc! Photomagazine” nr 4 październik 2012
- Prezentacja osiągnięć w międzyuczelnianym magazynie ,,kARTki” nr 1 Październik 2013
- "Aeternitas" w międzynarodowym magazynie fotograficznym "F-Stop", Październik 2014
- prezentacja twórczości oraz wywiad na portalu WhyArt (2015)
-„Tuba” nr 12 i 13, Katowice 2016.
- Red. M. Markiewicz, A. Stronciwilk, P. Ziegler, Pomiędzy tożsamością a obrazem, Uniwersytet Śląski, Katowice 2016.
- oraz liczne katalogi wystaw

Nagrody:

- Wyróżnienie na XV Międzynarodowym Biennale Małych Form Graficznych i Ekslibrisu, Muzeum Miejskie w Ostrowie Wielkopolskim (2014)
- Wyróżnienie „Studencki Obraz Roku”, Dagma Art, Katowice (2015)
- Wyróżnienie na XI Międzynarodowym Konkursie na Ekslibris, Miejska Biblioteka Publiczna, Gliwice (2015)
- Nagroda firmy BPSC za najlepszy dyplom roku 2016
- Grand Prix w konkursie Fundacji im. Franciszki Eibisch, Warszawa (2016)
- Wyróżnienie na II Międzynarodowym Biennale Grafiki w Bukareszcie (2016)
-Wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Studenckiej Grafiki Projektowej Agrafa (2017)

Kolekcje publiczne:

Muzeum Miejskie w Ostrowie Wielkopolskim
Biblioteka Aleksandryjska w Egipcie
Kadikoy Caddebostan Cultural Centre Art Gallery w Stambule, Turcja
Narodowe Muzeum Sztuk Pięknych na Tajwanie
Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach
Fundacja im. Franciszki Eibisch w Warszawie
Muzeum Zamkowe w Malborku
Cultural Center “Palatele Brâncovenești w Bukareszcie
Galeria Miejska w Łodzi
 
Twitter Facebook Dribbble Tumblr Last FM Flickr Behance